Ceremonial de investire…

Un ceremonial, un rit sacru, investirea reprezintă jurământul solemn al unei întregi vieţi ce are a se transforma în privarea de la simpla libertate pavând drumul către simpla perfecţiune. Această…
View Post